Podpora a pomoc

Tu nájdete návody na používanie, sprievodcov a iné dôležité dokumenty, ako aj tipy na riešenie problémov so spotrebičmi. Najprv sa prihláste alebo zaregistrujte spotrebič.

Prihlásiť sa

Register your appliances

Registering your Zanussi appliances gives you access to tips and guidance, your warranties and manuals at-a-glance, along with special offers and event invites. Booking a repair will be quicker and easier too, if you ever need one. It only takes five minutes.

Register your appliance

Why register?

  • Find manuals and guides
    Find your product manuals, installation instructions, recipe books and helpful guides.
  • Manage your warranties
    No more searching through the kitchen drawer. See your warranties at-a-glance, online.

Peace of mind

Vaše spotrebiče sú dôležité. Používate ich každý deň, a tak to má byť. Vyberte si rozšírenú záruku, aby ste boli krytí v prípade poškodenia alebo opotrebovania.

Zobraziť možnosti záruky